Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 166
W tym miesiącu: 2302
Wszystkich: 176307

Komitet Główny:

dr Andrzej Brzeziński – Przewodniczący Olimpiady
dr inż. Anna Lemańska-Majdzik - Członek Komitetu
dr inż. Judyta Kabus – Członek Komitetu
dr inż Jarosław Jasiński - Członek Komitetu
 

Komitet Organizacyjny

mgr inż. Paweł Ujma – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Wojciech Babicz - Obsługa informatyczna projektu
mgr Aneta Sobiegraj - Członek Komitetu Organizacyjnego
Obsługa wydawnicza:
mgr inż. Paweł Ujma – Redakcja techniczna
mgr Marcin Pilarski – Obsługa poligraficzna
mgr Joanna Jasińska - Korekta językowa 

Rada Programowa

prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, Prezes Zarządu Głównego TNOiK, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. PCz dr hab. inż. Wioletta Bajdur, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Stanisław Brzeziński, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. inż. Sebastian Kot, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab. Tomasz Nitkiewicz, Politechnika Częstochowska
prof. PCz dr hab.  Piotr Pachura, Politechnika Częstochowska
prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk,Politechnika Częstochowska
dr hab. Paweł Pietrasieński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


 Honorowy Patronat

Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej - prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Prezydent Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk
Poseł do Parlamentu Europejskiego - Prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego - Bogdan Zdrojewski