Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 21
W tym miesiącu: 6508
Wszystkich: 184776

Literatura podstawowa

Poza podręcznikami szkolnymi polecamy następujące pozycje literaturowe:

 1. Brzeziński A., Przedsiębiorczość, WWZPCz, Częstochowa 2016.
 2. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.
 5. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd.  Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd.  Mimex, Wrocław 1995.
 7. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1998.
 8. Piasecki B., (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 9. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy o marketingu, PWE, Warszawa 2006.
 10. Podstawy marketingu, pod red. H. MrukWyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 11. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 12. Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.

 

Literatura dodatkowa związana z tematem V OPiZ

 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa, 1999.
 2. Drucker P., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 3. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 4. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 5. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 6. Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2002.

 

Czasopisma:

 

 1. Marketing i Rynek,
 2. Przegląd Organizacji,
 3. Personel i Zarządzanie,
 4. Organizacja i Kierowanie
 5. Zarządzanie Zasobami ludzkimi,
 6. Forbes,
 7. Harward Business Review Polska.

 

Roczniki statystyczne GUS


Strony internetowe:

 

1. http://www.businessman.pl,

2. http://www.gazeta.prawna.pl,

3. http://www.parp.gov.pl/index/more/301,

4. http://www.gpw.pl/edukacja,

5. http://www.nbportal.pl/wiedza

 

Akty prawne:

 

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

2. Kodeks spółek handlowych,

3. Kodeks pracy,

4. Kodeks cywilny.


Testy z poprzednich edycji OPiZ, dostępne w zakładce Baza zadań